Veebiajakiri

http://ajakirioledsa.ee/

Ajakiri Oled Sa … on ajakiri, mis pöörab kogu tähelepanu tööhõivele, ettevõtlusele, majandusele, haridusele ning nende teemadega seotud tugiteenustele.
Eesmärk on jagada asjalikku infot erinevate ametite, õppimisvõimaluste, ettevõtlusvormide, elustiilide kohta, et avardada lugejate silmaringi ning pakkuda praktilist infot.
Meie ümber on palju inimesi, kes naudivad oma tööd ning kes on õnnelikud, et saavad teha tööd, mida nad oskavad ja armastavad. Samas on meie seas väga palju neid, kes käivad tööl vaid ühel põhjusel – arved vajavad maksmist. Rahulolu tööga muudab inimese rahulolevamaks ka kõige muu suhtes tema ümber. Ajakiri toob lugeja ette ka elukutsete telgitaguseid, kummutab stereotüüpe, pakub inspiratsiooni, mõtteainet.

Ajakiri Oled Sa … sobib kõigile, olenemata soost ja vanusest. Sihtgrupiks on kogu töö- ja õppimisvõimeline elanikkond. Huvitavat lugemist leiab nii koolilõpetaja kui ka pensionieelik – kõik, kes otsivad infot erinevate ametite kohta, soovivad inspiratsiooni ja julgust elumuutuseks või kannapöördeks, ideid vaba aja veetmiseks, julgustust elukestvaks õppeks.   Õppida ei ole mitte kunagi hilja, tänapäeval on see juba elu lahutamatu osa. 

Sihtgrupp on inimesed, kes seisavad küsimuse ees – kelleks tahan saada või kes tahan olla, kuidas saan muuta oma elu paremaks läbi ameti vahetuse, läbi õppimise, läbi oma ettevõtte loomise. Tahame lugejate ette tuua erinevaid ameteid, erinevaid elustiile. Tutvustame ka neid elukutseid, millest tavainimene teab väga vähe, proovime murda stereotüüpseid arvamusi, selgitada kõrvaltvaatajale mõistetamatut poolt. Lisaväärtusena on kõigi lugude juures praktiline pool: kus saab ametit õppida, kust saab lisainfot ja abi, nõuanded ettevõtte loomiseks. Ajakiri pakub mõnusat lugemist paljudele, sest üldine tonaalsus on positiivne, heatahtlik, soe, humoorikas – tekitab huvi ja hea fiilingu, on hariv ja annab edasi kasulikku infot.

Kõige sagedasemad takistuskivid ameti või hariduse valikul
– Puudub täpne selgus, millist tööd teha soovitakse või millist eriala õppida
– Harjumus ehk mugavam ja kindlam on teha tööd, mida on aastaid tehtud
– Ümberõppimise hirmud või arvamus, et ameti vahetus ja ümberõppimine on liiga
keeruline protsess. Sageli see arvamus vanusega süveneb
– Puudub usk iseendasse
– Tugiteenuste puudus või ei teata kuhu ja kelle poole pöörduda ehk kuidas astuda
esimene samm
– Õppima asutakse ühiskonnas populaarseid erialasid ehk ühiskonna surve, prestiiži või
kõrgema palga tõttu
– Üliõpilane asub peale keskkooli õppima õppimise pärast, kuid mitte kindla veendumuse
tõttu, et ta ühe või teise eriala vastu huvi tunneb

Meie soov on aidata neist hirmudest üle saada ning näidata, mida üks või teine amet
endast tegelikult kujutab, anda maksimaalselt praktilist infot ning julgustada muutma
ja muutuma.